Míšin mišmaš

Malinkaté pojednání o rozdílu mezi životem osob mluvících v cizím prostředí necizím jazykem anebo naopak, a fikcí osob mluvících v cizím prostředí necizím jazykem anebo naopak.

Koukáte-li tu tam na filmy, nebo čtete-li tu a tam literaturu, ať až krásnou, nekrásnou, nebo zcela ošklivou, nebo hrajete-li alespoň počítačové hry, ve kterých se vyskytují cizinci, jistě jste narazili na nějaké místo příslušného média, kde se vyskytuje cizinec. Cizince poznáte jednoduše. Ve filmu a ve hře vypadá cize, a mluví s podivným přízvukem, pod kterým si autoři či dabéři představují přízvuk příslušnho cizího jazyka. V literatuře se cizinec pozná ještě snadněji. Bývá to tam totiž přímo napsáno, například: "A s ním vstoupila do místnosti i jeho sestra Nataša. Podle přízvuku, který vydala, když zavírala dveře, bylo okamžítě poznat, že jde o číňanku. Byla to tedy cizinka".

Nicméně zde veškeré podobnost relitou končí. Vezměme si například takového Hercula Poirota, detektiva světového formátu, jehož kvalita šedé mozkové kůry je přímo ohromující, a lecjaký zločinec může děkovat dle svých osobních preferencí komu chce, že je to postava pouze fiktivní. Fiktivní Hercule Poirot je belgičan hovořící francouzsky, tedy pravděpodobně valon, pobývající v Anglii. Jazykovou bariéru překonává s lehkostí, s jakou zkušený tyčkař překoná laťku pro skokany bez tyče, jeho angličtina nemá nejmenší chyby. Až na... Až na ta úplně nejzákladnější slovíčka a slovní spojení, která se normální, nefiktivní člověk, učí jako první. Náš Hercule Poirot je tedy schopen s přehledem konverzovat o klasicích anglické literatury, a nepochybuji, že je schopen probírat nuance anglického jazyka v rozličných historických obdobích, nicméně má zásadní problémy s používáním slovíček a slovních spojení typu "Ano", "Ne", "Děkuji", "Není-liž pravda", "Dobře", "Výborně", a tak dále, a tak dále. Zásadní problémy spočívají v tom, že tato slovíčka pravděpodobně vůbec nezná, a nebo je to frajer, který musí neustále dávat najevo, odkud je.

A teď si vezměmě jednu reálnou, nefiktivní postavu, třeba mě. Vezměme si mě na návštěvě Francie. Z celého jazyka, který jsem se učila už pěkně dávno, si pamatuji, kromě několika vesměs neužitečných slovíček, následující: "Ano", "Ne", "Děkuji", "Není-liž pravda", "Dobře", "Výborně", a tak dále, a tak dále. Takže narozdíl od šedokorně vyspělého beličana, nejsem schopná koverzovat o klasicích francouzské litaratury, nicméně zvládnu poděkovat, pokud mi někdo třeba podrží dveře. I Hercule by jistě dokázal poděkovat, ale narazil-li by na angličana, který francouzsky neumí, a slovíčko merci je pro něj španělská vesnice, bude náš detektiv označen minimálně za nezdvořáka.

To byl tedy jeden příklad odlišného pojetí cizinců v literetuře, filmu, a dalších médiích, a cizinců v reálném životě. A rozhodně to není jediný příklad, je to jen jeden z mnoha mnoha mnoha. Obecně tedy platí následující poučka, která vám dokáže pomoci například v situaci, kdy si nejste jistí, zda to co vidíte je skutečnost, nebo ne: Cizinec v literatuře vždy zvládá řeč perfketně s výjimkou již zmíněných základních slovíček. Dokáže tedy debatovat o počtu rozměrů našeho vesmíru z hlediska strunové teroie, nicméně nenarazí-li na člověka, který umí základní slovíčka v jeho mateřském jazyce, nedokáže si říci ani o chleba, a bídně hyne hlady. Naproti tomu reálný cizinec, ať už jsou jeho jazykové znalosti jakékoliv, povětšinou zvládá alespoň základní slovíčka, a dokáže si tedy říct o chleba, čili hlady nezmírá. Což odpovídá pozorování. Nebo viděli jste snad někdy třeba na václaváku hory hlady zemřivších cizinců? Já ne. Takže tak.