Míšin mišmaš

Pohádka o ptáku ohniváku tak, jak ji asi pravděpodobně znát nebudete.

Bylo jednou jedno království. Vlastně nebylo. Ve skutečnosti to byla dvě království spojená do jednoho, takže navenek to vlastně přeci jenom bylo jedno království. V tomto státním útvaru vládl král. Ten měl tři syny, Staroslava, Středoslava a Mladoslava. Matku neměli, zemřela na pohlavní chorobu. Král se znovu oženil, avšak nová macecha také brzy zemřela na pohlavní chorobu. Král to zkusil ještě několikrát, ale žádná matka v té rodině dlouho nevydržela. A tak tedy žili sami.

Ten král byl docela bohatý, pokladnice přetékala zlatem, zlatě zarámované zlaté obrazy visely na zlatých stěnách a král ve svém zlatém šatě vysedával na zlatém trůně a zlatí sluhové ho ovívali zlatými pávími pery. Avšak nejvzácnější věc rostla na zahradě, byla to jabloň. A nebyla to jen tak obyčejná jabloň, tato jabloň nesla zlaté hrušky. Král o ni pečoval, jako snad o žádný jiný strom, denně ji hnojil zlatým hnojem a zaléval zlatou vodou.

Ale co se nestalo! Jednoho rána se král probudil a oknem viděl hroznou věc. Na zlatonosné jabloni chyběla jedna hruška. Ihned vyběhl ven, tak jak byl, ve zlaté noční košili, a prohledal okolí jabloně. Na zemi nebylo nic, hrušku tedy někdo ukradl.

Hned svolal své syny. "Milí synové. Dnes v noci se stala nemilá věc, nějaký zloděj mi ukradl zlatou hrušku z jabloně. Rozhodl jsem se tedy, abych předešel dalším krádežím, že dám jabloň hlídat. Ale na stráže není spolehnutí, ještě mi samy něco ukradnou. Proto jsem se rozhodl, že jabloň budete hlídat vy. Hezky jeden po druhém ve čtyřiadvacetihodinových směnách. Běda vám, jestli mi opět zmizí nějaká hruška, běda vám." S těmito slovy odešel.

Synové se dohodli, že první bude hlídat Staroslav. Je nejstarší, má nejvíce zkušeností. Staroslav si sedl pod jabloň a začal hlídat. Přes den se nic nedělo, jen jedna vosa sedla na hrušku, ale Staroslav ji zabil. Ovšem jak se setmělo, Staroslavovi se začínaly pomalu zavírat oči. Nakonec se zavřely úplně.

Ráno, když se probudil, zjistil, že na stromě chybí další hruška. Otec ho za to notně pokáral a seřval a vyhostil Staroslava z království.

Druhý den byl na řadě Středoslav. Z obav, aby se mu v noci nezavřely oči, se rozhodl , že bude spát ve dne a v noci bude bdít. Jak si řekl, tak udělal. Přes den spal a v noci hlídal. Ale nevšiml si, díky noční temnotě, že na stromě chybí další hruška. Zjistil to až ráno, až když se rozednilo. Neznámý zloděj musel ukrást hrušku přes den, když Středoslav spal. Musel to být smělý a odvážný zloděj. Král byl opět velmi rozmrzelý a vyhnal Středoslava ven z království.

Další den měl hlídat Mladoslav. Poučil se od svých bratrů a rozhodl se, že neusne. Proto si zašel do královské alchymistické dílny. Tam mu jeho přítel, alchymista Louh, dal jakousi tekutinu proti spaní. Nevypadala příliš vábně, byly to totiž rozemleté buvolí dásně ve zvětralém pivu s trochou toho indického koření. Mladoslav se musel velmi přemáhat aby to vypil, ale nakonec se mu to povedlo, a on mohl hlídat celý den a celou noc.

A nutno říci, že se mu to vyplatilo. V noci totiž zahlédl jakési světlo. Ke stromu se vzduchem cosi blížilo. Byl to holub, a co bylo podivné, ten holub svítil jako žhavé uhlíky. Snesl se na jabloň a do zobáku popadl jednu hrušku. Mladoslav neváhal a rychle vylezl na jabloň aby holuba chytil. Ale v okamžiku, kdy ho chytil za ocas, prudce se spálil a na ruce mu naskočily puchýře. Holub se mu lidským hlasem škodolibě vysmál a odlétl se zlatou hruškou v zobáku.

Ráno vyprávěl Mladoslav otci co a jak a na důkaz své pravdomluvnosti mu ukázal sežehlou ruku. "Věřím ti, milý synu," pravil král, "ale to neznamená, že ti odpouštím. Neuhlídal si mou jabloň a proto půjdeš pryč z mého království. Vrátit se můžeš jedině, pokud mi toho žhnoucího holuba přineseš. V kleci samozřejmě, nerad bych se spálil."

A tak nezbylo milému Mladoslavovi, než opustit bezpečí královského hradu a hledat ptáka ohniváka. Osedlal svého věrného koně, Klopýtáka a vydal se na cestu.

Jel a jel, až dojel do velkého černočerného lesa. V tom lese bylo rozcestí. Před rozcestím byla značka D35b - návěst před křižovatkou a pod ní byla dodatková tabulka tohoto znění: " Kdo pojede rovně, zahubí sebe i koně. Kdo pojede vlevo, zahubí sebe, ale kůň bude živ. Kdo pojede vpravo, zůstane živ, ale zahyne kůň."

Mladoslav si všiml, že zdaleka nejpoužívanější je cesta vpravo. V duchu se loučil se svým koněm Klopýtákem, když v tom ho napadla spásná myšlenka. Nechá koně zde na křižovatce a dál půjde pěšky. Uvázal koně ke stromu a sám se vydal na cestu. Šel a šel, když v tom najednou před něj na cestu skočila jakási stařena. "Stůj Mladoslave, kde máš koně?"

"Ale, nechal jsem ho na rozcestí, aby se mu nic nestalo" odpověděl Mladoslav stařeně.

"Díky za informaci, Mladoslave", poděkovala stařena, a odběhla směrem k rozcestí.

Mladoslav se mezitím vydal dál. Ušel sotva několik mil, když ho stařena doběhla. "Byl dobrý", řekla a z pysků jí odkapávala krev.

"Kdo?", nepochopil Mladoslav.

"No přeci tvůj kůň Klopýták. Cha, myslel sis, že když sebou koně nevezmeš, že o něj nepříjdeš?", vysmívala se stařena Mladoslavovi.

"Ty babizno jedna nehodná, zasloužíš smrt." Mladoslav vyndal z kapsy nůž a zarazil ho do stařeny až po rukojeť.

Bába se zaklepala v křečích a z posledních sil ze sebe vyrazila "Děkuji ti Mladoslave. Vysvobodil jsi mně z mého prokletí. Byla jsem odsouzena běhat pořád mezi třemi cestami a prokousávat hrdla koním i pocestným. Vysvobození by mi přineslo jedině probodnutí nožem."

"A to tě ještě nikdo neprobodl nožem?" optal se Mladoslav.

"Ne, zatím do mě všichni bodali mečem. Ale ještě něco ti musím říct za to, že jsi mě vysvobodil. Pták ohnivák, kterého hledáš, má v kleci král Temnomil.", stařena se naposledy zaškubala ve smrtelných křečích a z jejího těla vyletěla bílá holubice.

Prásk. Ozval se výstřel a holubice se zřítila zobákem k zemi, a královský myslivec Hubert, lovící opodál, se zaradoval.

Mladoslav tedy mohl pokračovat dál ve své pouti. Teď už šel na jisto. Věděl kde najde holuba ohniváka. Po několika mílích vyšel z lesa a před ním se rozprostíral ohromný zámek. Když došel k bráně, všiml si, že na vysokých kůlech je nabodáno mnoho a mnoho rozličných lidských hlav. Zeptal se strážného, jestli je toto hrad krále Temnomila.

"Ano.", stručně odpověděl strážce.

"A co že tady máte na kůlech ty lidské hlavy?"

"To jsou všechno lidé, kteří se snažili získat ptáka ohniváka."

"Jé, to je náhoda, já si pro něj také jdu." Sotva to Mladoslav dořekl, hned se chopily dva páry rukou a vtáhly ho do brány. Odtamtud ho dovedly rovnou ke královi Temnomilovi. Temnomil byl nepěkný pán. Jeho orlí nos zdobilo pět bradavic, tvořících magický pentagram. Zuby mu vyčnívaly z úst a připomínaly Mladoslavovi kančí kly. Zpod koruny mu vylézaly prameny nazelenalých vlasů. Seděl na trůně z černého ebenového dřeva a vedle něj seděla jeho dcera. Na rozdíl od svého otce byla velmi krásná, hned se Mladoslavovi zalíbila.

"Takže ty chceš získat ptáka ohniváka?", zeptal se Temnomil Mladoslava hlasem, který vzdáleně připomínal smuteční pochod.

"Ano. Byl bych velice rád, kdybych ho dostal, protože jedině tak se můžu vrátit domu, ke svému tatíčku králi." odpověděl Mladoslav.

"Líbíš se mi mladíku, ale nic naplat. I tobě musím dát stejné podmínky, jako všem ostatním. Ptáka ohniváka dostaneš jedině pod podmínkou, že splníš tři úkoly, které já ti milostivě zadám."

Mladoslav neměl na vybranou "Dobrá králi Temnomile, čekám na tvůj první úkol."

Temnomil chvíli přemýšlel a pak konečně řekl "Tvůj první úkol bude spočívat v tom, že mi musíš vyleštit královskou korunu, bez použití moderních čistících prostředků."

"Dobrá králi, přijímám tvůj první úkol" řekl Mladoslav a hned na místě na korunu plivl a rukávem ji vyleštil.

"Překvapil jsi mě. Zatím nikdo tento úkol nedokázal splnit. Jdi spát a zítra tě bude čekat další úkol."

Druhého dne, když se měl Mladoslav dostavit k Temnomilovi, byl velice nevyspalý. Celou noc musel myslet na krásnou královu dceru, která se lišila od svého otce jako se linecký koláček liší od klubka švábů. Je to vůbec její otec? A jaká asi musela být matka, když dokázala zplodit takovou dceru s takovým králem.

"Tak jakpak ses vyspinkal Mladoslave?", zeptal se Temnomil a zasmál se hrůzu nahánějícím smíchem připomínajícím chrastění kostí v pozinkovaných rakvích. "V noci jsem přemýšlel a připravil jsem pro tebe další úkol. Musíš mi do večera umýt všechny boty."

Mladoslav se zaradoval. Další lehký úkol. Ještě jeden takový a smím se vrátit zpět ke svému otci. Stráže ho zavedly do ohromného sálu. Všechny jeho stěny byly pokryty policemi a na nich stálo mnoho a mnoho párů bot. Některé boty byly ve tvaru lebek, jiné ve tvaru krys, jedny dokonce vypadaly jako párek švábů. Má to ale divný vkus ten Temnomil, pomyslel si Mladoslav, ale pak raději začal čistit, aby úkol do večera splnil. Pilně drhnul celý den a do večera se mu podařilo všechny boty vyčistit. Nádavkem ještě umyl Temnomilův patentní zouvák.

Temnomil když dílo uviděl, mocně se podivil. "Jsi opravdu schopný člověk. Zítra dostaneš poslední úkol, zatím jdi spát." Mladoslav poděkoval a odebral se na lože. A ačkoliv byla práce tvrdá a on byl unavený jak ruský horník, stejně musel celou noc myslet na krásnou královu dceru.

Ráno si ho král předvolal. "Milý Mladoslave. Již si splnil dva úkoly. Dnes na tebe čeká úkol poslední, a to úkol třetí. Tvým dnešním úkolem bude chodit celý den po žhavém uhlí. Již je vše připraveno, tedy můžeš začít."

Mladoslav přišel k žhavému uhlí. Chvíli přemýšlel a pak ho něco napadlo. Temnomil přece neřekl, že musí chodit bos. Vypůjčí-li si od krále pár nějakých ohni odolných bot, a král takové má, snadno to vydrží. Nenápadně se tedy vplížil do onoho ohromného sálu, ve kterém měl Temnomil uschované své boty. Mladoslav vybral jedny pevné škorně, tentokrát ve tvaru rakví a obul je. Když vstoupil na žhavé uhlí, vůbec ho to nepálilo. A tak tam tedy chodil celý den. K večeru boty nenápadně vrátil zpět do Temnomilova botníku.

Temnomil se tvářil klidně, ale v duchu zuřil. Musel si přiznat, že na podmínku o botách zapomněl. "Splnil si poslední úkol Mladoslave," zasyčel jak had šlápnoucí si na jazyk, "zítra ráno se sem dostav pro odměnu, pro ptáka ohniváka."

Mladoslav odešel do svých komnat a ulehl na lože. A i přes velké vyčerpání, když celý den chodil, musel celou noc myslet na krásnou královu dceru. Dokonce se mu o ní i zdálo. Ve snách přišla k jeho loži bílá postava, odkryla svůj závojíček a… dala mu pohlavek. "Vstávej Mladoslave! To jsem já králova dcera." Mladoslav nevěřil svým očím. "Och, kde se tady bereš?", nemohl z ní odtrhnout oči.

"Přišla jsem tě varovat. Můj tatíček, král Temnomil se nehodlá smířit se ztrátou holuba ohniváka a zítra, až k němu přijdeš, tě chce dát zabít. Musíš utéci."

"Uteču tedy," pravil Mladoslav, "ale jedině s tebou. Celé dny na tebe musím myslet. Nemohu bez tebe vůbec spát."

"S tím spánkem si nedělej starosti, mám pod polštářem nějaké léky. A co se týče těch ostatních věcí, jsem ti svolná, uteču s tebou a vezmeme spolu ptáka ohniváka. Abych řekla pravdu, také na tebe musím stále myslet. Konečně někdo v našem zámku, kdo nevypadá jako dvacet let uzrálý nebožtík."

Mladoslav se zaradoval. Nejenže se bude moci vrátit domů s ptákem ohnivákem, ale navíc získá tu nejkrásnější pannu(?), jakou kdy viděl. Rychle jí pomohl zabalit kufry, ty pak naložili na statného bělouše, k tomu přibalili holuba ohniváka a rychle vyrazili na cestu.

Avšak Temnomil to poznal, jeho temná duše vycítila cosi nekalého. Zlý král hned zjistil co a jak. Rychle vytáhl ze svého velkého obuvníku své sedmimílové boty ve tvaru rakve a už se těšil, jak oba uprchlíky dohoní, když v tom najednou zjistil, že jeho boty jsou propáleny. Ďábelsky zařval a rozběhl se do stáje pro svého statného bělouše. Byl pryč. Král zařval ještě ďábelštěji, než předtím. Rozběhl se tedy za uprchlíky pěšky. Na svůj věk byl překvapivě rychlý, brzy Mladoslava a svou dceru dohnal.

"Vraťte se!" křičel na ně.

Avšak Mladoslav s princeznou jeli dál a po chvíli přejeli hranice. Temnomil doběhl k hranici, ale dál už nemohl, neměl vstupní vízum. Zlostně zařval a mrštil po nich kamenem. Kámen jen těsně minul Mladoslavovo temeno. Když král viděl, že se netrefil, puknul vzteky. Mladoslav mezitím dojel k hradu. Tam potkal dva žebráky.

"Bratři!" zvolal Mladoslav, a skutečně. Ti dva žebráci byli jeho bratři. Bratři nejprve nesdíleli Mladoslavovu radost, záviděli mu jeho štěstí, ale později je závist přešla a radovali se spolu s ním. No, co k tomu ještě dodat. Snad jen, že svatba trvala obvyklých sedm dní a sedm nocí, a že bratři, aby se Mladoslav neženil sám, si také našly své ženy. Král byl také velmi šťasten, neboť si vycvičil ptáka ohniváka aby mu ohlídal jeho zlatohruškonosnou jabloň a on se již nemusel obávat zlodějů.

A jestli neumřeli, tak tam všichni žijí až dodnes.