Míšin mišmaš

Další pohádka na motivy známé pohádky. Tentokráte o tom, co se dá za 78 minut vymyslet na téma malé prasátko, kterému překazil šťastný s spokojený život zlý a grázlovitý vlk :)

Žilo bylo jednou jedno malé prasátko. Maminka prasnice zvolila malému prasátku jméno Jirka, ale dříve, než malé prasátko vyrostlo natolik, aby se dozvědělo své jméno, maminka podlehla zabíjačce. Lidská touha po vepřovém mase tedy byla příčinou, že se prasátko nikdy nedozvědělo, jak se jmenuje, a nezbylo mu, než aby si říkalo prostě "Prasátko". Druhým důsledkem maminčina blízkého setkání s řeznickou pistolí bylo to, že prasátko opovrhovalo všemi, kdož konzumují vepřové.

I rozhodlo se tedy, že odejde z farmy, kde se narodilo, a že odejde do země, kde se místo luk a luhů rozprostírá písek a nic než písek, a kde místo vody proudí v korytech černý olej. Pokud jde o životní prostředí, žádná sláva, ale malé prasátko se doslechlo, že v té zemi se prasátka nejedí, a tedy má vcelku solidní šanci dožít se důchodu.

A tak si tedy sbalilo svých sedm sušených švestek, trochu pomejí do skleničky od sušených švestek, malý slamáček na hlavičku, do čutory něco pitné vody a vyrazilo. Šlo a šlo, přes mnoho řek a říček, přes několikero hor, a bezpočet silnich prvních i druhých tříd, dokonce muselo přeplavat i velké slané moře, když po několika letech konečně dorazilo do země zaslíbené, kde sice bylo považováno za nečisté, a to i přes to, že se několikrát do měsíce celé umylo, ale kde ho nikdo nechtěl sníst. V té krásné zemi si z písku a oleje uplácalo dvoupatrovou vilku s bazénem a heliportem a užívalo si šťastného života. Z palmového listí se naučilo vařit si lečo, z písku si peklo chleba a černý olej se ukázal být sice mastnou, ale energeticky vcelku vydatnou obdobou čaje. A hezky by si tak žilo až do smrti, kdyby jednoho slunečného dne nedorazil k jeho vilce zlý a hladový vlk.

Vlkův životní příběh se podobal životnímu příběhu našeho prasátka. Vlk se narodil v zemi, kde žlutí lidé běžně jedí psy. Co na tom, řekli byste, vlk přeci není pes, tedy milému vlkovi žádné nebezpečí nehrozí. To si myslel i náš vlk, a to přesně do té doby, než ho začal pronásledovat člověk se slovy "Jé, velký pes, toho si udělám k večeři." Vlk pak časem s pomocí zrcadla a fotek psů zjistil, že i když není pes, vypadá tak, a stejně jako prasátko se rozhodl, že se sníst nenechá a odejde někam, kde se psi nejedí. A jak si řekl, tak šel. Jenže - chudák si doma zapomněl kompas, a místo zaslíbené země, kde se psi nejedí, došel do země, kde se nejedí prasátka. A tam, právě před vilkou našeho prasátka, dostal hlad.

Zabušil na dveře vilky a křiknul: "Haló, vilko, kdo v tobě přebývá?"

Prasátko vykouklo z okna v patře a řeklo: "Tady bydlím já, malé prasátko. Co potřebujete pane?"

"Jdu z Číny a mám hlad. Nebylo by tam i tebe něco k snědku?" Vlk byl grázl, a proto, ačkoliv mu prasátko slušně vykalo, prasátku tykal.

"Jé, taková dálka. Musíš mít už opravdu pořádný hlad. Mohlo bych ti dát lečo z palmového listí, čaj z černého oleje, a písečný chléb," řeklo prasítko. A protože bylo rádobyvtipné, dodalo: "A ještě tady mám trochu vepřového, ale to ti nedám, protože to jsem já, hahaha."

Vlk zaslintal, a dostal strašnou chuť na prasátko: "Lečo, chleba i čaj si strč pod ocásek. Mám chuť na to vepřový. A to tak že hned."

Prasátko se zaleklo: "Ale pane vlku, to nejde. Já vám nemůžu dát sebe k sežrání. To přeci nejde. Já jen žertovalo."

"Cha cha, však se taky směju, až se za hladové břicho popadám. Hezky vylez lanšmíte, a nech se sežrat. Páč jestli nevylezeš, dostanu tě násilím, a sežeru tě stejně."

Prasátkův úlek se změnil v děs: "Ne ne ne. Já nejdu. Já jsem tady zamčený. Jdi pryč, nebo zavolám policii. Pomóc!!!"

"Cha cha, policie tě neslyší, co? Jak by taky mohla, když tady žádnou nevidím. Cha cha. A teď vylez, nebo houknu a fouknu a vilku ti sfouknu."

"Ne," zvolalo prasátko, zabarikádovalo v koupelně a schovalo si hlavičku pod paznehtky.

Vlk, když viděl, že vepřové maso nehodlá rezignovat na svůj život, z plných plic se nadechl, že houkne a foukne. Jelikož ale byl těžký kuřák, rozkašlal se, že se málem udusil. Když se po chvíli vzpamatoval a setřel slzy, zkusil to znovu. Tentokrát s větší opatrností. Nadechl se a zafoukal. A nic. Nepohnul se ani vzduch, tím méně prásatkova vila.

Hmm, řekl si vlk, asi bych měl omezit kouření. Takhle to nepůjde. Rozhodl se tedy, že to zkusí jinak. Vzal velký kámen, který ležel poblíž, rozmáchl se, a praštil se mezi nohy. Zaúpěl a zlomil se v pase - příště můžu trochu míň, pomyslel si - a když se trochu vydýchal a vzpamatoval zvolal, v důsledku úderu do slabin, vysokým hláskem: "Prasátko prasátko, broučku můj malý, otevři. Já jsem tvoje maminka a jdu ti pohladit kýtu!"

Prasátko, trochu uklidněné faktem, že vilka nejenže nespadla, ale dokonce se ani lehce neotřásla, odpovědělo: "Pane, vy kecáte. Vy nejste moje maminka."

"Jak to víš, parchante? Vždyť mám vysoký hlas."

"Vím to proto, že maminka je mrtvá," odpovědělo prasátko.

"A doprdele. Chceš říct, že se tady mlátím kamenem mezi nohy zbytečně? Budeš trpět, až tě dostanu," zařval zlostně vlk, a jak je z použitého slovníku vidět, byl to opravdu grázl. "Budu tady čekat, dokud nevylezeš ven. Však ony ti jednou dojdou zásoby, a pak, až vylezeš ven, hned tě sežeru."

A tak začalo obléhání. Prasátko se trochu přestalo bát, protože zásob mělo dost a říkalo si, že vlk to jistě nevydrží, a časem odejde. Jenže vlk neodcházel a vytrvale kempoval přímo před vchodem. Časem prasátku začaly docházet potraviny a čím míň jich bylo, tím větší byl prasátkův strach. A jednoho krásného dne prasátku došly poslední listy a poslední olej. Jediné, co mu nedošlo, byl písek - ten byl všude, ale kdo by chtěl jíst stále dokola jen písečný chléb? Prasátko rozhodně ne. A tak se milé prasátko rozhodlo, že opustí svou vilku a sežene pomoc.

Když následujícího dne přišla noc, vlk jako vždy seděl s krví podlitýma očima před hlavním vchodem a snažil se neusnout. Ale zkuste se snažit neusnout tak půl roku, není to lehké. Proto není divu, že vlk, byť přímo nespal, byl lehce otupělý a jeho smysly zdaleka nebyly tak bystré, jak by měly být. Proto si nevšiml, když vrzly zadní vrátka prasátkovy vily. Nevšiml si ani toho, že ze zadních vrátek vylezlo prasátko se svým cestovním uzlíčkem, pečlivě za sebou zamklo a zmizelo v noci. Seděl dál a hlídal přední vchod, stále přesvědčen o tom, že prasátko uvnitř trpí hlady a brzy vyleze.

Prasátko mezítím uteklo temnou nocí k horám. Druhého dne, bylo přibližně 11:43:58 místního času, dorazilo do města pod horami. Aniž by se kochalo krásou mešit a minaretů, zahalených žen, či odhalených mužů, zamířilo rovnou na policejní stanici. Doufalo, že policisté mu poskytnou pomoc, nasednou na velbloudy a vlka zastřelí. Ale doufalo marně. Policejní důstojník se s prasátkem odmítl bavit, že prý je nečisté, a že by mu pak alláh  zabil starého velblouda Toníka, kdyby zjistil, že pomáhal vepři.

Prasátko zaplakalo: "Ale já se fakt meju. Achjo. A nevíte alespoň, kdo by mi mohl pomoci? Když vy nemůžete?"

"Hmm, jsi sice prase, ale jinak jsi sympatické. Poradím ti tedy," řekl policejní důstojník. "V poušti, za šestero horami a šestero ropnými vrty, najdeš zámek. Na zámku bydlí starý, slepý, ale mimořádně moudrý mudrc Al-Mudrc, a ten ti jistě poradí."

Prasátko tedy pěkně poděkovalo a vydalo se za mudrcem Al-Mudrcem. Cesta byla dlouhá a namáhavá, zvlášť přihlédneme-li k tomu, že prasátko prakticky nemělo co jíst, a navíc si ve své vilce zapomnělo svůj slamáček, takže dostalo úpal a chvílemi mělo pocit, že je ovar. Naštěstí cestou potkalo prodavače turbanů, a jen díky tomuto dobrému muži, který daroval prasátku krásný bledězelený turban výměnou za levé oko, mohlo prasátko dojít až k cíli.

Před prasátkem stál ohromný zámek. Visací zámek. V zámku byl klíč a na klíči seděl Al-Mudrc. Klíč se otáčel, ale mudrcovi to zřejmě nevadilo. Chvílemi se ocital hlavou dolů a tehdy mu šedé vlasy visely - překvapivě - také dolů, a tehdy také bylo vidět, jak je starý. Vlasy byly dlouhé dobře 16 a půl metru. Takhle dlouhé vlasy mladí lidé nemají.

Prasátko přistupilo k zámku, pokleklo a pozdravilo: "Dobrý den, ctihodný mudrci Al-Mudrci."

"Dobrý den, prasátko," pozdravil ho mudrc. "Kde máš oko?"

"Ach, vyměnilo jsem ho s jedním dobrým mužem za turban, protože jsem si doma zaopmnělo slamáček. Jinak bych sem vůbec nemohlo dorazit"

"Hmmm," řekl mudrc. "Já nemám ani jedno oko. A přesto nespadnu ze svého klíče. To proto, že jsem si zvykl nemít oči. Taky si zvykneš." Mudrc se na chvíli odmlčel, a pak řekl: "Trápí tě vlk, že?"

"Ano! Jak to víte?" zeptalo se prasátko překvapené až za hrob.

"Jsem mudrc. Vím všechno. Vím i to, že ti maminka dala jméno Josef," mudrc, ač věděl všechno, trochu si pletl jména.

"Neuvěřitelné," prasátko zatleskalo a vesele zachrochtalo, "už vím, jak se jmenuji. Konečně mohu vystupit z šedi bezejmenné anonymity a žít naplno!"

"Ano Jaromíre," řekl mudrc. "A teď k tvému problému. Poradím ti, co máš udělat, aby tě vlk dále netrápil."

"Ano? A… a co za to budete chtít?"

"Já jsem mudrc. Nejsem zvyklý brát za své služby odměnu. Je mým životním posláním dávat rady bez nároku na honorář. Má svůj zámek a klíč - kdo na to má? - více nepotřebuji."

"Super," zajásalo prasátko.

"Nepotřebuji honorář, stačí, když mi umyješ vlasy," řekl Al-Mudrc.

"Aháá… Ehmm…. No tak jo," souhlasilo prasátko a nejbližších několik hodin strávilo mytím mudrcových vlasů. Nebylo to snadné mytí, děd měl vlasy dlouhé a stále rotoval na klíči. Když prasátko skončilo mělo dost, zhluboka oddychovalo a z čelíčka si stíralo pot tekoucí do pravého oka a levého důlku.

"Děkuji ti prasáko," řekl mudrc. "Teď ti konečně mohu dát svou radu, jak se vypořádat s vlkem."

"Ano? Už jsem celé nedočkavé pan Al-Mudrci," prasátko se svíjelo očekáváním.

"Jdi domů," řekl děd, "a vše bude zařízeno."

Prasátko se podivilo, ale mudrc je mudrc, a mudrcům se dá věřit. I vydalo se na strastiplnou cestu domů, a přesně po roce a po dni se celé utahané vrátilo do své vilky. Mudrc měl pravdu. Vlk tam již nebyl. Místo vlka vidělo prasátko přede dveřmi kostru velkého psa.

Zázrak, řeklo si prasátko, a konečně si mohlo jít nakoupit písek, olej a listí. A pak už si žilo vesele, dokud neumřelo. A to je konec.