Míšin mišmaš

Povídka o tom, co se může přihodit, když někdo, kdo má všechno kromě jahod, chce jahody a nebere v potaz prostý fakt, že jahody jaksi nejsou.

Za devíti ropnými skvrnami, za devíti zářícími krátery, za devíti stromy, byla chaloupka. V té chaloupce bydleli lidé, konkrétně jeden muž, jeho žena a jejich dvě dcery, jedna vlastní a jedna nevlastní. Ale jak už to tak na Zemi chodívá, muž jednoho dne zemřel na rakovinu paty, a vdova zůstala s dcerami sama. Naštěstí byl muž bohatě pojištěn, takže rodina po jeho úmrtí dostala od pojišťovny nemalou částku. Matka s vlastní dcerou se celé dny válely v posteli a pojídaly drahou syntetickou stravu. Nevlastní dcera nepojídala drahou syntetickou stravu, živila se totiž chlebovými kůrkami. A navíc makala jak šroub od rána do večera.

"Vyluxuj byt, vylešti okna, sprav mikrovlnku, vymaluj," takto ji matka s vlastní dcerou komandovaly, a nevlastní dcera musela pracovat. Macecha ji totiž byla schopná vyhodit z domu, kdyby neposlechla.

Jednoho dne vlastní dcera, jmenovala se Masomila, řekla matce: "Mám chuť na jahody."

"Dobrá, objednáme jahody," řekla matka.

"Ne, já nechci syntetické jahody, já chci skutečné jahody," na to Masomila.

"Ale, jak můžeš jíst skutečné jahody? Vždyť je to přírodní hnus! A kromě toho už dávno neexistují."

"Já je chci a chci," řekla Masomila a uronila slzu.

Matka, vidouc slzu, křikla na nevlastní dceru Krasotěchu: "Jdi pro jahody, pro skutečné jahody!"

"Ale vždyť jahody neexistují," řekla Krasotěcha.

"Poraď si jak umíš, ale bez jahod se nevracej! A teď táhni," s těmito slovy macecha vyhnala nebohou Krasotěchu z domu.

Krasotěcha tedy šla. Nešlo se jí snadno.Do bosých nohou se jí zařezával roztavený písek, a ve vzduchu kroužili obrovští zmutovaní kolibříci sající lidskou krev. A aby toho nebylo málo, byla nebohá Krasotěcha vystavena těžkým dávkám radioaktivity, která na ni vesele zářila ze všeho vůkol.

V dáli bylo vidět jakési pohoří. Krasotěcha spěchala, aby ho dosáhla dříve než padne noc. V noci totiž vylézají ze svých úkrytů dvouhlavé lidožravé krávy, a existuje jen jedna horší smrt, než se nechat sežrat dvouhlavou krávou - a tou je sežrání dvěma lidožravými krávami.

Krasotěcha však měla štěstí a dosáhla pohoří před setměním. Vyšplhala se na jakousi skálu, kde se konečně posadila a odpočívala. Přitom přemýšlela, kde vzít jahody, ale na nic nepřišla. Nedivme se jí. Není lehké přijít na to, kde sehnat jahody, když žádné neexistují. A jak tak Krasotěcha přemýšlela, tak usnula.

Když se probudila, bylo už sluníčko vysoko na obloze. Krasotěcha tedy provedla pravidelnou ranní hygienu - sloupala nehezké cáry kůže, propíchla puchýře, vyklepala z hlavy vypadlé vlasy. Pak slezla ze skály, kde nocovala, na zem, a vydala se dál. Šla a šla, až objevila ve skále jakási vrata. A protože měla hlad a žízeň, dlouho se nerozmýšlela a začala do vrat mlátit a kopat, aby jí někdo otevřel.

Nikdo ji však neotevřel. Krasotěcha tedy mlátila a kopala silněji, ale k ničemu to nevedlo. Uvnitř, jako by ani nikdo nebyl. "Co mi zbývá," řekla si Krasotěcha, vzala za kliku, otevřela vrata, a vstoupila dovnitř. Naskytl se jí zajímavý pohled. Ve skále byla zbudována ohromná laboratoř, okolo stěn stály nejrůznější přístroje a na nich běhaly podivné křivky a znaky. Uprostřed byl jakýsi kulatý stůl se spoustami ovládacích prvků a nejrůznějších blikátek. Paprskovitě okolo stolu bylo rozmístěno dvanáct postelí přikrytých jakýmsi plexisklem, a také dvanáct křesel. V jednácti lůžkách leželo jedenáct starých mužů. Dvanáctý seděl na křesle před svým lůžkem a cosi kutil na onom stole.

"Hola hola," ozvala se Krasotěcha.

"He?" muž u stolu si teprve teď všiml nezvaného hosta, "co tady děláš děvo nešťastná?"

"Sháním jahody," řekla Krasotěcha.

"Jdi do obchodu, tady jahody nevedeme," řekl muž a opět začal cosi kutit na stole.

Krasotěcha však neodešla, mužova práce ji zaujala. Přístoupila k němu a přes jeho rameno viděla na jakousi obrazovku plnou podivných křivek, nápisů a běžících čísel. "A co tady děláte vy?" zeptala se ho.

Muž, snad že si již dlouho neměl s kým jiným popovídat a snad i proto, že by si s někým popovídal opravdu rád, Krasotěchu nevyhodil a rozhovořil se: "To, co zde provádíme, to je velká věc…," začal.

"Řídíme počasí na zemi, a to tak aby fungovalo jako před velkou válkou. Není to snadné, po celé zeměkouli máme rozmístěny počasotátory, které nám umožňují nastavovat příslušné parametry a zároveň nám i dodávají informace, zda to děláme dobře. Vycházíme z meteorologických záznamů předválečného počasí a snažíme se, aby počasí bylo námi řízené počasí bylo tomu původnímu co nejpodobnější. Teď se například se snažím o vytvoření monzunu nad tím, co kdysi bylo Indií a zároveň musím hlídat hurikány nad tím, co kdysi bylo Karibikem, aby se nevymkly kontrole. Je to velice náročná činnost."

"A kdou jsou ti ostatní chlapi, co tady spí v těch skleněných postelích?", zeptala se Krasotěcha.

"To jsou kolegové, kteří řídí počasí v jiných měsících. Řízení světového počasí je velice náročná činnost, samotný jeden člověk nemá šanci zvládnout řízení počasí celý rok. Proto se zde s kolegy střídáme po měsících. Každý z nás vždy jedenáct měsíců hibernován, aby zbytečně nestárnul, a pak měsíc bez přestání pracuje. Já například se specializuji na září. Až skončí září, probudím kolegu Října, aby řídil počasí v říjnu, a já se uložím do svého spánkoboxu k hibernaci. Tak se již střídáme už mnoho let a ještě mnoho let se střídat budeme.

"Hmmm. To je zajímavé," řekla Krasotěcha, "A nevíte v kterém měsíci rostly jahody?"

"Nevím. Stejně už neporostou, jelikož se nepodařilo uchovat jejich genetickou strukturu. Raději si kup syntetické."

"Ale já potřebuji skutečné, bez nich se nemám vracet domů."

"Tak to máš těžké děvče," řekl Září. Pak se však zamyslil.

"Heuréka," zvolal, "právě jsem si vzpomněl, že kolega Duben má ve svém hibernačním lůžku schované nějaké ty skutečné jahody ještě z doby před válkou!"

Krasotěcha se zaradovala. "Hurá, probuď tedy Dubna, ať mi nějaké dá."

"Ale to nejde," řekl Říjen, "Rozhodil bych celé počasí. Naše mozky jsou totiž napojeny na centrální počítač, který nám pomáhá s řízením. Vzbudím-li Dubna, počítač si bude myslet, že dochází k přechodu ze září na duben. Takový přechod není definován, a já nemám nejmenší tušení, co by to mohlo způsobit. Ale obávám se, že následky by mohly být tragické pro celosvětové počasí a tím i pro všechny obyvatele planety."

"Prosím, prosím," Krasotěcha se na Září hezky usmála a podívala se na něj tak neodolatelně smyslně, že to se Zářím značně zamávalo. Nebohý počasník již léta neviděl žádnou ženu, a hibernační systém nebyl konstruován tak, aby nebohému muži nadopovaného testosteronem a vskutku ďábelským množstvím malých organismů s bičíky, jakkoliv postupně ulevoval. Jak se již brzy mělo ukázat, byla to tragická konstrukční nedokonalost.

"Dobrá tedy. Vzbudím Dubna," pravil nadržený Září.

Přistoupil k hibernačnímu lůžku a cosi vyťukal na malé klávesnici. Duben se vzbudil, což zcela rozhodilo algoritmy centrálního počítače, který vskutku neměl přechod ze září na duben definován. Místo monzunu na tím co bývalo Indií vypukla sněhová vánice, a hurikány nad tím, co kdysi bývalo Karibikem, přerostly v nejsilnější bouře, co kdy nové lidstvo poznalo.

Duben se okamžitě začal hádat se Zářím. Ano, padala silná slova, ba i rány pěstí.

"Celý náš projekt je v tahu, ty idiote," křičel Duben.

"Ona ale chtěla jahody," křičel Září a ukazoval na Krasotěchu.

"Počítač se z toho zbláznil, naše padesátiletá práce je zničená!"

"Kdyby po tobě chtěla jahody, taky bys zničil padesátiletou práci!"

"A kromě toho, žes zničil padesátiletou práci, víš že jahody má u sebe Říjen!?

...

Co zbývalo nebohé Krasotěše, než se nenápadně odplížit z laboratoře. Když byla venku, usadila se na zem a rozplakala se. Ovšem neplakala dlouho. Nad skalami tou dobou zrovna přelétal vrtulník syna bohatého vodového magnáta. Nikdo mu neřekl jinak než princ Vodouch. On byl ten univerzální dědic nejrozsáhlejší soustavy vodních cisteren, z nichž proudila voda téměř do celého světa. A byl to on, jehož bystré (kyberneticky vylepšené) oko, zahlédlo plačící Krasotěchu.

"Žáne, okamžitě přistaň," řekl palubnímu počítači, který bez odmlouvání splnil jeho slova.

Zatímco vrtulník klesal, princ Vodouch si svým okem zazoomoval na Krasotěchu.

"Ach ta je krásná," vzdychl při pohledu na její jediné, kanárkově žluté oko.

Vrtulník se ještě nedotkl země, a princ Vodouch vyskočil na zem, a hned objal plačící dívku: "Buď mou ženou!"

Krasotěcha přestala plakat a pohlédla na Vodoucha. Ihned se jí zalíbil, hlavně jeho jemné chmýří, jímž byla pokryta část hlavy, a pak také roztomilý rozštěp horního patra.

"Dobrá tedy, stanu se tvou ženou," řekla, a políbila Vodoucha mezi nosy.

A tak by tedy všechno dobře dopadlo, kdyby se nebylo bývalo rozhodilo počasí. Kdyby se totiž nebylo bývalo rozhodilo počasí, nebyl by se býval kde se vzal tu se vzal náhlý poryv vichřice, a vrtulník by nebyl býval vržen na skálu, takže by nebyl býval explodoval, a Krasotěcha s princem Vodouchem by se byli bývali vzali a pokud by byli bývali neumřeli už teď, byli by bývali žili až do smrti.

Je to poněkud smutný konec, já vím. A to ještě můžete být rádi, že nevíte jak dopadli indičtí rolníci očekávající monzun, místo něhož napadalo šestnáct metrů sněhu. A za to všechno může taková banalita jako neexistující jahody.